FINN DIN SJÄL!


I denna kurs är fokus på att kontakta vår själ och med dess hjälp finna hur vi kan växa som människor. Med din själs ljus och kärlek i ditt dagliga liv, kommer du att finna att det blir lättare att hitta kärleken till dig själv och dina medmänniskor.
När vi har kontakt med vår själ, finner vi lättare vårt livssyfte.
Vi använder oss av materiel som är delvis på engelska.
Varje gång lyssnar vi till en inspelad meditation av Sanya Roman som är en kanalisering av Orin, en vis andlig lärare. Det blir starka meditationer.
Vi diskuterar det vi är med om och studerar materiel från en kursbok av Sanya Roman.
Till varje tillfälle har man också en läxa att läsa i materielet om man så väljer.

Innehåll:
Förberdelse
Resa till själsplanet
Mötet
Sammansmältning
Att leva som din själ
Själslänkning
Kärlekens lugn och fridfullhet
Kärlekens enhet
Viljan att älska
Att överlämna sig till kärleken
Själskärlek 

Kursstart: Vid efterfrågan, minst 6 deltagare 9 ggr.
Kostnad: 2100 kr inkl materiel och fika.

Kursledare: Anna Martinsen 070-378 45 77
.