Har du ett kompisgäng som är intresserade så har jag en härlig kurs om våra arketyper som handlar om livets flöde inom oss och utanför oss. Denna kurs är för alla, oavsett om man har gått hos mig innan eller inte. 
Vi tittar på arketyper som finns inom oss alla. En del av dem har vi mer utvecklade och andra har potential att öppna sig mer. Vad en person är stark i kan vara en svaghet för en annan. Men vi kan alla utveckla våra egna förmågor mer och mer. Dessa arketyper kan man också kalla för chakran och element.

Vi kommer naturligtvis ta upp filosofiska tankar om både vardag och annat mer subtilt som berör oss. Kursen anpassas efter deltagarnas behov och var man befinner sig som det så vackert heter.
I alla delmoment gör vi övningar och mediterar. Det blir fokus på praktiska inslag och du kommer också få hemuppgifter att fundera vidare över. Nedan följer mer detaljerat runt kursen. 
Varmt välkommen med din anmälan på anna@heladiginifran eller till 070-378 45 77.
OBS begränsat med plats så hör av dig snarast.

Platsen är Hela Dig´s lokal som ligger i Yogastudion på Falkenbergsg 10, Halmstad. Parkering på Falkenbergsg.
Start minst 6 deltagare - max 12 deltagare per kurs
Kostnad 2100 kr inkl fika.
 
Första gången tar vi hjälp av Krigaren i oss och går djupare in i kroppens behov av rörelse och styrka. När krigaren är grundad, är medveten om sina känslor och kan möta sina rädslor blir han/hon en fantastisk helare, lärare och ett gott exempel för andra genom sin styrka och lugn bara genom att vara. Krigaren representerar fysisk kapacitet och mental disciplin. För att vara en stor krigare behöver du lita på din instinkt och stå vid ditt ord, både till dig själv och andra. Det behövs fokus, övning och acceptans av vad som dyker upp i varje ögonblick.
 
I del två använder vi oss av Vävarens tekniker. Vävaren är den personligheten som kan gå in i ett rum och ha en enorm karisma. Man känner dess närvaro, magnetism och entusiasm. Vävaren är den som alltid kan lyfta ett tungt ämne och få in mer positivt tänk.
För att låta din inre vävare växa behöver du utforska och mästra dina känslor, studera hur du relaterar till andra. Det är dags att utveckla dina sociala förmågor och få mer kontakt med andra.
 
Tredje gången tar vi oss an Magikern. Långt innan vi hade forskare, fysiker, utvecklare, strateger, psykologer och filosofer fanns det de som kallades Magiker. I alla kulturer har det funnits några som har tagit på sig uppgiften att studera universum och livets gång. De studerade fenomen och mönster i naturen och testade och analyserade data. De tog fram modeller och formler som skulle hjälpa samhället. Man kan se exempel på detta inom världssynen, medicinen och arkitekturen.
Vi tränar oss i hur vi kan använda oss av denna magiker inom oss.
 
Fjärde avsnittet handlar om Helaren i oss. Den kommer naturligt fram när vi känner medkänsla för andra. För att utveckla den inom oss behöver vi känna samma medkänsla och omtanke för oss själva som för andra. Vi tittar på relationen mellan vårt eget jag och andra, mellan individer och universum.
Fokus ligger på att hela oss själva och våra relationer. När vi själva är hela kan vi hjälpa andra. Vi ser på hur vår kamp inom vissa områden också har gett oss styrka.
 
Gång nr fem tittar vi på Ambassadören. Från vi är små får vi höra historier och berättelser, från föräldrar, släkt och samhället. De första åren försöker vi förstå och anamma dessa berättelser. När vi sedan växer upp berättar en del av oss sin historia för en större krets. Men inte alla blir ambassadörer. Stora ledare, artister och konstnärer har omfamnat denna gåva, nu är det din tur.
Vi tittar också på vikten av vår inre kommunikation och hur vi kan använda den till att hjälpa oss och inte stjälpa oss.
 
Sista gången tar vi hjälp av vår Stjärnvandrare. Det var naturligare längre tillbaka i vårt samhälle att lite på sin inre vision. Stamsamhället såg upp till den som kunde det. I vårt samhälle idag har mycket av denna kunskap stängts ute och den har fallit i glömska. Vi funderar på energierna runt om oss, finns de? Vad säger vår intuition och var kommer den ifrån? Vi gör övningar för att integrera mer av oss själva.